Din suksess er vårt mål!

Paslaugos

Våre erfarne ansatte er godt kjent med litauiske og internasjonale regnskapsstandarder og er klare til ikke bare å levere daglige regnskapstjenester, men også å tilby eller finne løsninger til aktuelle problemer. 

Finansregnskap 

Vi fører finansregnskap i samsvar med kravene i litauiske / internasjonale regnskapsstandarder og forretningsregnskapsstandarder. Vi utarbeider foreløpige og endelige årsregnskap i samsvar med ovennevnte standardene for private aksjeselskaper, små partnerskap, filialer av utenlandske selskaper, representasjonskontorer, individuelle kunder, EMI (elektroniske pengeinstitusjoner), MI (betalingsinstitusjoner) / PI (betalingsinstitusjoner). 

Lønnsregnskap 

Vi beregner ansattes lønn, personinntektsskatt og trygdeavgift. Vi fyller ut og leverer personlig selvangivelse og trygdeavgiftsrapporter. 

Finansiell rapportering 

Vi utarbeider rapporter for ledelsen og aksjonærer som kreves i henhold til loven (balanser, resultatregnskap) og andre rapporter i format og språk foretrukket av kunde. 

Supplerende regnskapstjenester  

Vi tilbyr supplerende regnskapstjenester til våre kunde: 

 • Innhenting av regnskapsdokumenter fra kundens kontor 
 • Forberedelse av kundens betalingsoppdrag og sending av dem direkte til kundens bank eller ved bruk av elektroniske banktjenester; 
 • Skriving av kundes salgsfakturaer 
 • Rekrutteringstjenester; 
 • Oversettelsestjenester; 
 • Handling på vegne av Kunden i offentlige institusjoner; 
 • og andre. 

Supplerende finansielle konsulenttjenester  

Rapporter til ledere 

Vi utarbeider passende rapporter for ledelsen og aksjonærene i formatet og språket valgt av kundene. 

Finansiell kontroll 

Vi gir råd angående internkontroll og regnskapssystemspørsmål. Etter fullmakt fra aksjonærer, ledere eller investorer foretar vi gjennomgang av konsoliderte finansielle regnskap, årsregnskap, beregner skatter og leverer skattemeldinger. 

Selskapssekretær 

Vi kan være som en registrert adresse for din selskap og bistå deg i håndteringen av registreringssenter og i alle lovpålagte saker for selskapet. 

Hvis du ønsker mer informasjon om regnskap og supplerende finansielle konsulenttjenester, vennligst kontakt oss. 

Kontinuerlige endringer i litauiske skattelover reiser spørsmål for selskaper og enkeltpersoner. Vi gir råd til lokale kunder så vel som utenlandske og lokale investorer angående internasjonal beskatning, samt om etablering og beskatning av virksomhet i Republikken Litauen.  

Skatteberegning og skattemeldinger 

Vi utarbeider skattemeldinger for Statens skattetilsyn angående følgende skatter: 

 • Profittskatt
 • Personlig inntektsskatt
 • Ansettelse av utlendinger
 • Merverdiavgift
 • Eiendomsskatt
 • Trygdeavgift
 • Tomte- og grunnrenteskatt.

 

Skatteråd 

Vi gir råd om anvendelse av skattelovgivningen. Vi gir råd i konkrete skattespørsmål. Vi gir råd til utenlandske investorer og selskaper om internasjonal beskatning, samt om virksomhetsoppretting og beskatning i Republikken Litauen. Vi gir våre synspunkter og forslag for å optimalisere finans- og skatteregnskapet. 

Registrering i mva-registeret 

Vi utarbeider alle nødvendige dokumenter for selskapets registrering som merverdiavgiftsbetaler og sender dem til Statens skattetilsyn. 

Hvis du ønsker mer informasjon om skattekonsulenttjenester, vennligst kontakt oss.  

Fiskal agent 

Vi tilbyr skatteagentstjenester til utenlandske skattepliktige personer. 

Hvis du starter en ny aktivitet eller utvider eksisterende, og går inn i det baltiske markedet, vil våre konsulenter hjelpe deg med å etablere et selskap i Litauen og vil gi råd på følgende områder: 

 • Innhenting av informasjon og utarbeidelse av innledende dokumenter 
 • Mekling med notarkontorer og statlige myndigheter 
 • Hjelp med registrering av en bedrift som mva-betaler 

Kontakt oss hvis du ønsker å etablere en virksomhet eller åpne en filial eller et datterselskap av et litauisk selskap i andre land. Vi kan tilby profesjonelle konsulenter, regnskapsførere og advokater i forskjellige land. 

Ta kontakt med oss hvis du vil få vite mer om våre tjenester for bedriftssoppretting. 

Baltic Accounting
Experts
Instagram logo