Din suksess er vårt mål!

Baltic Accounting Experts

Våre erfarne medarbeidere har kunnskap om både litauiske og internasjonale regnskapsstandarder og er klare til ikke bare å levere kundene daglige regnskapstjenester, men også til å foreslå og finne praktiske løsninger på ulike relaterte problemstillinger. 

Våre tjenester inkluderer: Finansregnskap, lønnsregnskap, finansiell rapportering og supplerende regnskapstjenester. 

Regnskapstjenester: finansregnskap, lønnsregnskap, utarbeidelse av regnskap, supplerende regnskapstjenester.

Vi samarbeider med Clarkson Hyde Global nettverkspartnere i disse land

Baltic Accounting Experts er medlem av Clarkson Hyde Global og den eneste representanten i Litauen. Hvis du planlegger å utvide virksomheten din til utlandet, rådfør deg med regnskaps-, revisjons- og skattespesialister
Baltic Accounting
Experts
Instagram logo